V8I2 ANSYS SpaceClaim Model Image
Od dobrego przygotowania geometrii CAD do symulacji zależy jakość siataki elementów skończonych, a co za tym idzie wydajność całego procesu symulacji. 
ANSYS SpaceClaim Direct Modeler to inżynierski system CAD, który pozwala na bardzo szybką naprawę, uproszczenie i parametryzację modeli 3D. Celem kursu jest zaprezentowanie jak w bardzo szybki i prosty sposób można przygotować pod analizy numeryczne nawet najbardziej "zepsutą" geometrię. 
 
 
 
Czas trwania: 1 dzień
Cena za osobę:
Cena standardowa 900,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 700,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni 700,00 PLN/netto
Studenci 500,00 PLN/netto
Poziom: 
Podstawowy

Cel kursu:

Szkolenie zaznajomi uczestników z podstawowymi funkcjami oprogramowania i pokaże, jak nowa technologia Direct Modelingu poprawia proces przygotowania modelu CAD do obliczeń numerycznych. Poruszone będą również kwestie związane z naprawianiem i upraszczaniem modeli, parametryzacją geometryczną oraz modelowaniem belkowo-powłokowym. Podczas kursu zostanie zaprezentowana współpraca SpaceClaim’a z środowiskiem ANSYS Workbench.

Po zakończeniu kursu użytkownik będzie w stanie wykonywać samodzielnie geometrię i wprowadzać uproszczenia do istniejących modeli.

Dla kogo?

Kurs jest dedykowany dla użytkowników, którzy chcą poznać techniki służące do budowania modeli i przygotowania geometrii do analiz numerycznych (FEA). Jest to również kurs wprowadzający dla szkolenia „MES dla praktyków”

Program:

•    Prezentacja interfejsu użytkownika oraz oferowanych funkcji
•    Modelowanie 2D i 3D
•    Zaawansowane operacje 3D
•    Uproszczenia i tworzenie geometrii na potrzeby symulacji
•    Przygotowanie modelu typu beam-shell na podstawie modelu typu solid
•    Parametryzacja modeli z uniwersalnych formatów (np: STP) i inne zaawansowane operacje.