Innovative Learning and Training On Fracture

Innowacyjny System Nauczania i Szkolenia z Zakresu Mechaniki Pękania


Projekt ILTOF organizowany jest w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci.
Celem Projektu jest realizacja serii szkoleń, obejmujących następujące tematy: pękanie , zmęczenie , bezpieczeństwo i trwałość (structural integrity). Szkolenia będą organizowane z wykorzystaniem Internetu.
Adresatami mają być przede wszystkim: studenci studiów technicznych, inżynierzy, kadra ośrodków badawczych oraz kadra zarządzająca odpowiedzialna za podejmowanie decyzji.

Chcesz mieć wpływ na rozwój programu ILTOF - wypełnij i wyślij poniższą ankietę.


MESco jest jednym z dziewięciu partnerów, biorących udział w projekcie: