European School of Computer Aided Engineering Technology


Światowym standardem jest stosowanie technologii komputerowego wsparcia projektowania (CAE Computer Aided Engineering). Większość poważnych firm stosuje metody symulacji komputerowej w procesie projektowania swoich produktów. Również w Polsce coraz więcej firm stosuje powyższe technologie a proces ich ekspansja obejmuje coraz więcej dziedzin. Stosowanie metod CAE w codzinnej pracy wymaga fachowej wiedzy inżynierskiej oraz wiedzy z zakresu metod numerycznych. W tej szybko rozwijającej się dziedzinie, niezbędnym jest biegłe posługiwanie się wielodyscyplinarną wiedzą. Jednak nieraz okazuje się, że umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce okazuje się trudne.

Na polskich uczelniach powoli powstają kierunki zorientowane na edukacje w zakresie stosowania analiz numerycznych, lecz przekazywana wiedza jest często teoretyczna i dołączana do pełnoczasowego programu studiów. Z doświadczeń wynika, że ten typ nauczania nie w pełni zaspokaja oczekiwania pracodawców, którzy oczekują od swoich inżynierów umiejętności ściśle ukierunkowanych na praktyczne zastosowania gotowych programów do rozwiązywania konkretnych problemów. Także dla obecnych pracowników, którzy chcieliby zacząć używać tych aplikacji, powrót na studia wydaje się mało realny.

Po analizie istniejącej sytuacji, niemiecka firma CADFEM GmbH wraz z siedmioma europejskimi partnerami, założyła projekt realizowany w programie Leonardo da Vinci o nazwie ESoCAET (European School of Computer Aided Engineering Technology). Celem projektu jest stworzenie wysokiej jakości studiów podyplomowcyh (porównywalnych z prestiżowymi studiami MBA dla ekonomistów), kształcących inżynierów w kierunku praktycznego zastosowania analiz numerycznych w procesie projektowania produktów swojej firmy. Program studiów jest ściśle zorientowany na potrzeby przemysłu i został stworzony przy współpracy z uniwersytetatmi pod ścisłym nadzorem jakościowym wymaganym przez niemiecką radę akredytacyjną. Całość jest nadzorowana przez specjalną komisję składającą się z przedstawicieli przemysłu oraz nauki, co pozwala ESoCAET na szybką reakcję na zapotrzebowanie rynku.
Obecny i przyszły program łączy wiedzę inżyniera z umiejętnościami zarządzania, przygotowywując absolwenta na wejście w szybko rozwijający i zmieniający się rynek. Zajęcia odbywają się równolegle do pracy (w systemie wyjazdowym) i są prowadzone przez najlepszych wykładowców z różnych uniwersytetów oraz przez wysokiej klasy specjalistów z dziedziny CAE. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Docelowo program będzie zawierał wiele kursów z różnych dziedzin analiz numerycznych.

Bazowa wersja studiów o nazwie "Master of Engineering in Applied Computational Mechanics" jest prowadzona w kooperacji firmy CADFEM GmbH oraz dwóch bawarskich uniwersytetów: Ingolstadt i Landshut. Program realizowany jest przy współpracy partnerów z Włoch: EnginSoft S.p.A. oraz Consorzio TCN, z Turcji: Figes CAD-CAE, z Czech: SVS FEM s.r.o. oraz z Polski: MESco.
Całość materiału jest podzielona na moduły, które są premiowane europejskimi punktami (ECTS), co po zakończeniu programu skutkuje uzyskaniem tutułu niemieckich uczelni. Kurs trwa dwa lata i zawiera okres 6 miesięcy na pisanie pracy magisterskiej dla przemysłu.
Zajęcia są prowadzone równolegle do pracy zawodowej, co pozwala na podnoszenie swoich kwalifikacji bez zbytniego obciążenia czasowego.