ANSYS Airpak

Analiza systemów wentylacji


ANSYS Airpak umożliwia dokładną symulację systemów wentylacji pomieszczeń, symulację propagacji powietrza (transport ciepła, dymu, zanieczyszczeń, etc.).    Pozwala na dokonanie oceny tzw."komfortu termicznego" oraz symulację innych cech związanych z projektowaniem i wykonywaniem systemów wentylacyjnych.