Spis treści

Dofinansowanie z KBN:


Firma MESco już od wielu lat ma podpisaną umowę z KBN na dofinansowanie wersji akademickich w wersji Research.
Dofinansowanie jest realizowane dla dzierżawny rocznej oraz dla usługi TECS (ang. Technical Enhancement and Customer Support - aktualizacja produktu i wsparcie techniczne).

Dofinansowane licencje (poza TECS) są licencjami rocznymi, działającymi od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego. Licencje instalowane są na serwerze krajowym w ICMie w Warszawie a dostęp do nich realizowany jest poprzez internet.
Zapisy na dofinansowanie zbierane są o okolicach września/października.

Dzięki wieloletniej współpracy oraz szerokiemu zainteresowaniu środowiska akademickiego oprogramowanie firmy ANSYS jest na prawie wszystkich uczelniach technicznych w Polsce.

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem dofinansowania skontaktuj się z naszym biurem.