Spis treści

Wersje akademickie dostępne są w pakietach:

  • Associate - 1, 5 licencji
  • Research - 1, 5, 25 licencji
  • Teaching - 5, 25, 50 licencji
  • Toolbox - 1, 5, 25 licencji


Ograniczenia wielkości modelu w wersjach akademickich:

  • Academic Research - bez ograniczeń
  •  Academic Teaching - wg licencji:
 Licencja: ANSYS    CFX  
Advanced 256 k 512 k
Introductory 32 k 512 k
Mechanical 256 k -
CFD - 512 k