Spis treści

ANSYS - wersje akademickie

Firma ANSYS, obok wersji komercyjnych, dostarcza także oprogramowanie w wersjach uczelnianych.
Jako, że firma posiada obecnie jedną z najbardziej rozbudowanych ofert oprogramowania w najszerszej skali zastosowań, programy zostały pogrupowane w pakiety wg zastosowań. Wersje uczelniane występują w trzech grupach: Academic Associate, Academic Research oraz Academic Teaching.
 
 
  • Academic Teaching - przeznaczone do nauczania. Nie może być wykorzystywane do prac badawczych.
  • Academic Research - przeznaczone do prowadzenia badań (również do celów doktoratu itp.), które są finansowane ze środków akademickich: stypendia, granty lub bezpośrednio przez uczelnie. Może być wykorzystywane do dydaktyki. 
  • Academic Associate - przeznaczone do prowadzenia badań finansowanych przez przemysł. Może być używane do dydaktyki.