Szukaj Logowanie Kontakt

Opcja uruchamiania dodatków (extensions) znajduje się na poziomie Workbench. Dodatki te, mogą być napisane dla dowolnej aplikacji działającej wewnątrz Workbench, DesignModeler, Mechanical Simulation, Finite Element Modeler, CFX, Fluent, Maxwell, etc... Rozszerzone opcje programistyczne pozwalają nawet włączyć zewnętrzne narzędzia do procesu symulacji, np. notatnik, czy Scilab.

Chcąc dopisać nową funkcję do Workbench należy skorzystać z specjalnych bibliotek ACT, ANSYS Customisation Toolkit. Biblioteki te umożliwiają dostęp do silnika graficznego dla pre i post procesora i wyświetlenie nowych obiektów, interaktywną modyfikację siatki, dodawanie gałęzi drzewa projektu, kontrolę nad zachowaniem przesyłu danych, wywołanie skryptów solwera np. MAPDL, a także pisanie własnych elementów interfejsu graficznego w postaci choćby okien dialogowych. Podstawowym językiem jest tu Python.

Narzędzie Extensions jest pomyślane w taki sposób by w łatwy sposób możliwe było przeniesienie funkcjonalności istniejących w starszych wersjach GUI, jak MAPDL, LSTC-PrePost, czy FLUENT, jak również dodawać całkowicie nowe elementy, solvery i narzędzia. Aby skroić GUI ANSYS na potrzeby użytkownika. Z kanałów dystrybucji wiemy już, że na tej kanwie powstają pluginy do wielu zewnętrznych narzędzi jak choćby, tłoczenia blach FTI, wtrysku tworzyw sztucznych, optymalizacji topologicznej TOSCA itp...

Na stronie producenta udostępniono dostępne jest wiele przykładów, uruchamiających nowe moduły głównie w środowisku Mechanical Simulation. Między innymi są to:

- Frequency Dependent Damping - tłumienie zależne od częstotliwości najczęściej stosowane dla elastomerowych wibroizolatorów, gum,

- Non Linear Results Info Extension - dodatkowe informacje dla wyników nieliniowych

- Piezo Extension - wprowadza efekt piezoelektryczny do analizy, statycznej, harmonicznej oraz dynamicznej,

- Submodeling Extension - umożliwia submodeling Solid 2 Shell i Shell 2 Shell

- FE Info Extension - informacje o numerach węzłów, elementów, np. umożliwia sprawdzenie i wybranie numeru węzła w workbench

- Convection Extension - specyficzne dla MAPDL definicje warunku konwekcji

- Beam Results Viewer Extension - między innymi wyświetlanie wyników momentów gnących w postaci przestrzennych wykresów

- Acoustics Extension - moduł akustyki, umożliwia analizę rozchodzenia sie fali akustycznej w różnych ośrodkach, cieczach, gazach, ciałach stałych, jak i emisji, absorpcji i dyfrakcji fal, analizę postaci modalnych, natężenia dźwięku w polu bliskim jak i dalekim, jak również symulacja zbiorników z cieczą.

- 3D_Surface_Effect Extension - efekt konwekcji 3D dla modeli 2D

- Morphing2D Extension - przekształcenie siatki, doskonałe dla optymalizacji kształtu uszczelek

- Workbench LS-DYNA - wprowadzenie modułu LS-DYNA do Workbench, pozwalające na pre i postprocessing, zakładanie specyficznych warunków brzegowych dla Explicit jak i wyświetlanie map i wykresów dla rezultatów

- FSI Transient - przeniesienie rezultatów z CFD w wybranych krokach stanu nieustalonego do Mechaniki

- Distributed Mass - wprowadzenie masy rozproszonej, służy modelowaniu np efektu tkaniny izolującej

- BeamEndRelease Extension - ingerencja w sztywność połączenia belek pozwalająca np. na wprowadzenie przegubu


By pobrać dodatki odwidź stronę: ANSYS Extension Library

Wszystkie osoby zainteresowane dostępnymi narzędziami lub tworzeniem nowych prosimy o kontakt.

Kilka przykładów użycia Workbench Extensions :

Przygotowanie oraz wyświetlenie wyników w ANSYS LS-Dyna wewnątrz Workbench:


Wynik kolizji, zderzenie kulki stalowej z cienką blaszką miedzianą przy prędkości 36 km/h


Postać pola natężenia dźwięku dla zbiornika kompresora powietrza dla wysokiej częstotliwości wymuszenia. Efekt w postaci rezonatora Helmholtza.Graficzna prezentacja rozkładów momentów gnących w belkach.