ANSYS 16.2

Od 10.08.2015r wszyscy Klienci z aktywną usługą TECS będą mieli dostęp do ANSYS 16.2 (do ściągnięcia z Customer Portal).  Nowa wersja wprowadza kilka oczekiwanych zmian oraz wzrost funkcjonalność dla modułu ANSYS AIM. Spore zmiany nie ominęły wersji akademickiej: nowe pakiety, nowe narzędzia.

Główne zmiany w wersji komercyjnej ANSYS 16.2:
 • Dodatkowa funkcjonalność modułu ANSYS AIM:
  • Analizy zmęczeniowe. Integracja modułu ANSYS Fatigue z AIM
  • Nieliniowy kontakt
  • Dodanie modelu dla analiz termicznych CHT
  • Przepływy gazów ściśliwych/nieśćliśiwych
 • Dodatkowa funkcjonalność modułu ANSYS Composite PrePost:
  • Beam Model Extraction (zamiana modelu 3D na belkowy)
  • Composite Layer Definitions (mapowanie powierzchni kompozytu na model CAD)
 • Przyspieszenie meshingu objętościowego (Prism: nawet 50% szybciej, Hexa: nawet 20% szybciej)
 • Ujednolicenie interfesju dla modułów do analiz elektromagnetycznych.
Główne zmiany w wersji akademickiej:
 • ANSYS Polyflow i ANSYS Icepak dodane do pakietów akademickcich zawierających CFD
 • ANSYS SpaceClaim Direct Modeler dostępny w formie osobnego modułu
 • Nowe pakiey badawcze:
  •  ANSYS Academic Research Chemical Kinetics
  •  ANSYS Academic FENSAP Tools
 • Zwiększenie domyślnej ilości HPC z 4 na 16
Pełna lista zmian znajduje na ANSYS Customer Portal.