Szukaj Logowanie Kontakt

W dniu 23.04.2014 w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, odbył się finał ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych, którego jednym ze sponsorów była firma MESCO.  Jury podkreśliło nie tylko bardzo wysoki poziom merytoryczny wszystkich finałowych prac, ale także sposób ich prezentacji.


Laureaci:

Pierwsze miejsce:  (nagroda 2800 zł)
mgr inż. Marcin Wyrozębski, Politechnika Warszawska
Symulacje niestacjonarne z wykorzystaniem Metody Dystrybucji Residuów

Drugie miejsce:  (dwie nagrody po 1500 zł)
inż. Sylwia Wojnarska * , Politechnika Warszawska
mgr inż. Paweł Baj ** , Politechnika Warszawska

*/ Computational Fluid Dynamics simulation of the newly designed ventilation system of the Proton Synchrotron at the European Organization for Nuclear Research (CERN)
**/ Zastosowanie metody „Vortex blob” do obliczeń z zakresu hydrodynamiki i oddziaływania płyn – ciało

Trzecie miejsce:  (nagroda 1000 zł)
mgr inż. Piotr Buliński , Politechnika Śląska
Validation of CFD computations against measurement data from BOSS (Big Optical Single Sector) test rig

Czwarte miejsce:  (nagroda 700 zł)
mgr inż. Dorota Homa , Politechnika Śląska
Projekt układu przepływowego pompy wody chłodzącej skraplacz.

Piąte miejsce: (nagroda 500 zł)
mgr inż. Grzegorz Kruczek , Politechnika Śląska
The numerical calculations included unstructured mesh generation, preparation of the numerical model and solution

Finalistom konkursu chciałbym złożyć serdeczne gratulacje oraz życzyć dalszych sukcesów.