Aby dodać kanał RSS do przeglądarki, kliknij na poniższy link:


Kanał RSS w ANSYS Workbench 12.0.1:

Aby dodać kanał RSS do środowiska ANSYS Workbench, postepuj według kroków poniżej:

 •  Uruchom ANSYS Workbench 12
 •  Będąc w oknie projektu wywołaj opcje ANSYS Workbench: Tools -> Options (A)
 •  Po otwarciu nowego okienka, w:Project Management -> Startup -> Custom RSS Feed Address wpisz adres: https://www.mesco.com.pl/rss/mesco_aktualnosci.xml (B)
 •  Nacisnij klawisz OK, aby zaakceptować wprowadzone zmiany
 •  Po powrocie do okna projektu, włącz wyświetlanie wiadomości: View -> Messages (C)
 •  Od tej pory, w załączonym oknie wiadomości, będzie automatycznie wyświetlać się kilka najnowszych wiadomości pochodzących z wprowadzonego kanału RSS. Kanał RSS w ANSYS Workbench 11SP1:

Aby dodać kanał RSS do środowiska ANSYS Workbench, postepuj według kroków poniżej:

 •  Uruchom środowisko ANSYS Workbench
 •  Wywołaj opcje środowiska ANSYS Workbench: Tools -> Options
 •  W ustawieniach: Common Settings -> User Interface -> Custom RSS Feed Address
   wpisz adres: https://www.mesco.com.pl/rss/mesco_aktualnosci.xml
 •  Nacisnij klawisz OK, aby zaakceptować wprowadzone zmiany
 •  Od tej pory na zakładce projektów, po lewej stronie, będą automatycznie wyświetlać się 3 najnowsze wiadomości pochodzące z wprowadzonego kanału RSS