Miło nam poinformować, że jest just dostępne narzędzie do analiz zmęczeniowej złącz spawanych "MESco HotSpot Toolbar".
Narzędzie, stworzone w całości w MESco, zostało przygotowane jako dodatek do programu ANSYS w środowisku Workbench.
Więcej informacji..