Spis treści

 

 

          Najnowszy produkt ANSYS do tworzenia geometrii na potrzeby analiz numerycznych o nazwie "ANSYS SpaceClaim Direct Modeler", zawiera w sobie prawie wszystkie CAD-Readery geometrii GRATIS (płatny jest tylko reader CATIA V5).

          Czym jest wspomniany CAD-Reader? jest to jednokierunkowy interfejs geometrii pozwalający wczytać geometrię bezpośrednio  z systemu CAD do ANSYS SpaceClaimDM (w skrócie SCDM) w środowisku Workbench. Bezpośrednie wczytywanie geometrii posiada dwie bardzo duże zalety:
- oferuje oszczędność czasu (nie trzeba zapisywać/wczytywać do/z formatów uniwersalnych),
- gwarantuje wykorzystanie w analizie geometrii o wyższej jakości (bezpośrednio z pliku oryginalnego geometria nie jest niepotrzebnie upraszczana).

          Posiadając geometrię w SCDM, możemy ją albo od razu wysłać do ANSYS Mechanical i rozpocząć obliczenia lub przed wysłaniem przygotować ją na potrzeby analizy za pomocą narzędzi dostępnych tylko w SCDM. Przykładowe operacje możliwe do wykonania za pomocą SCDM to np.: modelowanie belkowe (przypisywanie przekrojów poprzecznych do linii), modelowanie powłokowe (wyciąganie środkowych, definiowanie grubości), uzyskanie ciągłości siatki MES pomiędzy różnymi obiektami (różne bryły z różnymi danymi mat. ale połączone ze sobą poprzez ciągłośc siatki MES, a nie kontakt). Zainteresowani znajdą więcej informacji na temat SCDM tutaj (kliknij)

          Dysponując SCDM mamy możliwość importu/eksportu geometrii z/do formatów przedstawionych na kolejnych stronach.