ANSYS został członkiem organizacji Business Software Alliance (BSA). Członkowstwo to dotyczy obszaru Polski i ma na celu ograniczenie nielegalnego wykorzystania oprogramowania ANSYS na naszym rynku. 
Business Software Alliance jest najbardziej znanym na świecie reprezentantem branży oprogramowania komputerowego, działającym w 80 krajach na rzecz rozwoju rynku informatycznego oraz na rzecz stworzenia warunków dla wzrostu innowacyjności.