Firma MESCO podpisała umowę na reprezentowanie firmy CRAY w Polsce.  Niniejszym nasza oferta poszerza się o nowy produkty firmy CRAY - na początek rodzinę serwerów typu blade o symbolu CX1.  

CRAY CX1, w zależności od potrzeb to serwer obsługujący grupę roboczą lub silna stacja obliczeniowa (workstation). Jest idealną alternatywą dla obliczeń (w tym MES).   Dzięki swojej elastycznej konfiguracji może być rozbudowany do ośmiu bladów obliczeniowych, każdy po 2 procesory 6-cio korowe i 96GB RAM, co daje w sumie 96 procesorów (korów) i 768GB RAM.   Komunikacja pomiędzy  poszczególnymi modułami odbywa sie za pomocą szybkiej sieci typu Ethernet (1-10Gbps) lub Infiniband (20-40Gbps).  Możliwe jest wykorzystanie również najnowszych kart obliczeniowych GPU z rodziny nVidia TESLA a w niedalekiej przyszłości FERMI.  CRAY CX1  posiada aktywny system  redukcji szumów i zmieści się pod biurkiem a do zasilania nie potrzebuje specjalnej infrastruktury. 

Więcej informacji nt CRAY CX1