Wszyscy klienci HBM/nCode zapewne zostali powiadomieni o pojawieniu się nowej wersji oprogramowania nCode 6 w oficjalnym liście. Jednak nie wszystkie ciekawostki zostały w nim ujęte, więc postanowiłem przybliżyć je Państwu.

Instalacja nowego wydania zawiera wersje 6 programów GlyphWorks oraz DesignLife a także nowść, narzędzia Automation Personal Edition.

Ten ostatni stanowi działającą lokalnie wersją serwerowego Automatiotion. Narzędzie to służy do organizacji, przeszukiwania i automatycznej analizy danych pomiarowych zebranych w lokalnych zasobach. Automation PE stanowi zintegrowane i naturalne rozszerzenie dla GlyphWorks. Informacjami które mogą zostać przetrwożone przez GlyphWorks można zarządzać bezpośrednio z poziomu Automation PE uzyskując zbiorcze statystki, wyciągi oraz raporty. Integracja Automation PE pozwala na szybkie przeglądanie plików historii oraz histogramów bezpośrednio w GlyphWorks.

W GlyphWorks usprawniono wiele funkcji w kierunku jeszcze większej elastyczności środowiska wspomagania stanowiska badawczego.

Między innymi dzięki opcji "Collate Data run" połączenie GlyphWorks przynosi także możliwości przetwarzania wsadowego i porównywania na zbiorczych statystykach wielu typów plików na jednocześnie.

Wprowadzono szereg usprawnień w funkcjach Accelerated Testing, między innymi zwiększając szybkość przetwarzania szerokopasmowych spektrum. .

Wraz z wersją nCode 6 pojawia się nowy system szybkiej pomocy dla wszystkich funkcji opisujący zbiorczo ich właściwości a także cztery nowe przykłady wykorzystania nCode. Równolegle pozostają również sprawdzone metody podpowiedzi oraz help w postaci e-book.

CrackGrowth został przeniesiony do narzędzi DesignLife. Usprawniono w nim wybór materiałów oraz rozszerzono listę dostępnych funkcji dla obliczeń Współczynników Intensywności Naprężeń (SIF). Ciekawostką jest to, że dodano go do licencji DesignLife Base co dla wielu klientów będzie ciekawym odkryciem.

Funkcja Strain Rosete pozwala w sposób szybki i wygodny przetworzyć dane z dowolnego pomiaru tensometrycznego do postaci naprężeń i odkształceń głównych jak i redukowanych.

Silnik DesignLife został wzbogacony o nowe narzędzie Virtual Strain gauge które pozwala przeprowadzić szybką korelację modelu symulacyjnego z testowym.
Analizę złącz spawanych wzbogacono o funkcję wyznaczania naprężeń w oparciu o siły i momenty węzłowe. Daje to alternatywną metodę oszacowania wartości naprężeń w oparciu o elementy trzeciego rzędu.
W SpotWeld dodano możliwość wprowadzenia metod użytkownika definiowanych jak w przypadku standardowej analizy SN USER za pomocą poleceń języka Pyton. Dzięki temu możliwe jest rozszerzenie możliwości analizy na inne typy złącz punktowych jak np. luty, nity czy choćby przetłoczki.

Ponad powyższe, uaktualniono również readery systemów CAE, tak aby wspomagały najczęściej używane systemy analiz. Między innymi ABAQUS 6.9, ANSYS 12 oraz LS-Dyna 971

Na najbliższej konferencji Symulacja 2010 będziemy prezentować na żywo współdziałanie nCode z ANSYS oraz możliwości optymalizacj w oparciu o oba narzędzia.

Do tego czasu, mogą Pańswo uczestniczyć w webinariach. Listę dostępnych tematów można przeglądać na stronie www.hbm.com/ncode.

Klienci mogą pobrać oprogramowanie wprost z portalu www.hbm.com/ncode.
Nowy serwer wymaga uaktualnienia klucza licencji. Prosimy o kontakt w tej sprawie.
W lutym 2011 wydano wersję nCode v7.  Tu można przeczytać więcej nCode v7.