AIM pipe mesh 720

Zintegrowane tworzenie i edycja geometrii

 • Możliwość przygotowania geometrii przez bezpośredni dostęp z poziomu AIM do SpaceClaim
 • Szybkie czyszczenie, naprawa i upraszczanie geometrii do symulacji
 • Automatyczna, dwukierunkowa integracja z większością systemów CAD

Szybkie i automatyczne tworzenie siatki

 • Automatyczna, wybrana przez użytkownika gęstość siatki oparta na rodzaju symulacji
 • Równoległe tworzenie siatki dla elementów tetragonalnych i heksagonalnych z warstwą przyścienną
 • Szybkie tworzenie siatki wysokiej jakości dla skomplikowanych geometrii

Obliczenia przepływu płynów

 • Stan ustalony,  przepływ laminarny lub turbulentny, płyny ściśliwe i nie ściśliwe oraz sprzężenie przepływu płynu i ciepła
 • Obliczanie spadku ciśnienia, sił nośnych i ciągu  oraz oddziaływań płynu na strukturę
 • Szybkie obliczenia oceniające charakterystykę przepływową i termiczną modelu

Obliczenia mechaniczne

 • Statyczne analizy części złożeń w celu wyznaczenia przemieszczeń naprężeń, odporności zmęczeniowej,  nieliniowych kontaktów i dużych przemieszczeń
 • Analiza modalna w celu wyznaczenia częstości drgań własnych i postaci drgań
 • Szybkie obliczenia zachowania konstrukcji we wczesnych etapach projektowania

Obliczenia przepływu ciepła

antenna velocity vectors 720

 • Przepływ ciepła dla stanu ustalonego wraz z konwekcją i radiacją
 • Wiele opcji pól sprzężonych: termo-mechaniczne, termo-elektryczne, termo-elektro-mechaniczne
 • Szybkie obliczenia temperatury i przepływu ciepła by przewidzieć zachowanie modelu

Obliczenia FSI

 • Transfer sił i temperatury z płynu na ciało stałe
 • Dokładne i szybkie mapowanie sił normalnych i stycznych
 • Szybkie obliczenia wpływu przepływu płynu na ciało stałe dla wewnętrznych i zewnętrznych przepływów

Obliczenia przewodnictwa elektrycznego

 • Przewodnictwo prądu stałego z warunkami brzegowymi napięcia i natężenia prądu
 • Analizy sprzężone:  termo-elektryczne, termo-elektro-mechaniczne
 • Szybkie obliczenia gęstości natężenia prądu, spadku napięcia i spadku mocy aby przewidzieć zachowanie modelu

Wizualizacja wyników

 • Zintegrowany post-processing i wizualizacja wyników
 • GPU i równoległy CPU post-processing dla wyników jakościowych i ilościowych
 • Tworzenie wyrazistych grafik do efektywnego wyświetlania wyników symulacji

Przeszukiwanie projektu i optymalizacja

 • Wsparcie dla wszystkich parametrów od konfiguracji modelu po wyniki symulacji
 • Szybka konfiguracja i obliczanie wielu alternatywnych rozwiązań wykorzystując wariację parametryczną
 • Szybka optymalizacja modelu z wykorzystaniem „goal-driven optimization”

Automatyzacja i dostosowywaniebutterfly valve streams

 • Tworzenie plików sesyjnych i skryptów opartych na języku Python (platforma IronPython)
 • Predefiniowane oraz utworzone przez użytkownika szablony tworzą ścieżkę symulacji
 • Rozszerzenia interfejsu użytkownika pozwalają tworzyć własne obciążenia i warunki brzegowe

 

Tabela możliwości ANSYS AIM