acp icon

Kurs obejmujący swoją tematyką podstawy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia z zastosowania oprogramowania ANSYS Composite Prep/Post. Program ten stanowi nakładkę do licencji ANSYS Professional lub wyższej, a jego zadaniem jest znaczne przyśpieszenie i ułatwienie wykonania analizy konstrukcji kompozytowej. W ramach kursu uczestnicy mają dostęp do komputerów z pełnym oprogramowaniem ANSYS Mechanical + ANSYS Composite Prep/Post.

Czas trwania: 
2 dni
Cena za osobę:
Cena standardowa 1 600,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 1 300,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni 1 300,00 PLN/netto
Studenci 1 000,00 PLN/netto
Poziom: 
zaawansowany, wymagana dobra znajomość zagadnień nieliniowości materiałów i MES

Cel szkolenia:

Uczestnik szkolenia zostanie zaznajomiony z narzędziem służącym do modelowania konstrukcji z materiałem kompozytowym w środowisku Ansys Workbench na potrzeby analizy MES. W trakcie kursu omówione zostaną techniki modelowania struktury w Ansys Composite PrepPost, narzędzia uwzględniające różne aspekty technologiczne laminatów, kryteria zniszczenia struktury, delaminacja i inne zagadnienia towarzyszące. Każda z przedstawionych technik zostanie poparta przykładem rozwiązywanym przez uczestników szkolenia.

Dla kogo?

Uczestnik kursu powinien być dobrze zaznajomiony z analizami MES. Wymagana jest dobra znajomość zagadnień nieliniowości materiałów

Program:
 • Wprowadzenie, przegląd zastosowań materiałów kompozytowych, procesy produkcji, cechy materiałów
 • Typy analiz materiałów kompozytowych i dostępne narzędzia w ANSYS
 • Modele materiałowe w MES, w szczególności materiały anizotropowe, ortotropowe, poprzecznie izotropowe
 • Teoria sprężystości laminatów (powłok kompozytowych i struktur sandwichowych)
 • Przygotowanie struktur kompozytowych / mieszanych do analiz MES (ACP Pre), praca z różnymi technikami modelowania
 • Budowa modeli powłokowych i bryłowych w ACP
 • Kryteria zniszczenia struktur kompozytowych
 • Postprocessing wyników (ACP Post)
 • Delaminacja pomiędzy warstwami i odklejanie
 • Uwzględnienie niszczenia elementów w trakcie analizy (Progressive damage)
 • Submodeling
 • Parametryka w ACP, Zależne właściwości materiałowe, Rotordynamics
 • Pytania i dyskusja