gfrc

Kurs pomaga w dokładnym zrozumieniu składni języka programowania APDL (ANSYS Parametric Design Language) i jego praktycznego zastosowania w wykonywaniu symulacji komputerowej. 

Ćwiczenia oraz przykłady oparte są o środowisko tradycyjne ANSYS (ANSYS Classic/"Czarny" ANSYS) umożliwiające programowe podejście do symulacji. 

 

 Czas trwania: 

1 dzień

Cena za osobę:
Cena standardowa 900,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 700,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni 700,00 PLN/netto
Studenci 500,00 PLN/netto
Poziom: 
Zaawansowany, wymagana dobra znajomość MES i środowiska ANSYS

Cel kursu:

Kurs skupia się na podstawach programowania oraz referencji składni języka APLD. Poruszane zagadnienia są uniwersalne i oderwane od konkretnych zagadnień fizycznych. Ćwiczenia przedstawiają praktyczne algorytmy wykorzystywane w pracy w działach badawczych np. budownictwa, energetyki, automotive itp.

Dla kogo?

Kurs jest skierowany do inżynierów, którzy chcą wykonywać symulacje, które są problematyczne w środowisku ANSYS Workbench. 

Program:
  • Referencje języka APDL i metody wykonywania kodu
  • Użycie parametrów dyskretnych, tabel i funkcji
  • Instrukcje warunkowe
  • Pętla i skok
  • Funkcje specjalne
  • Zastosowanie funkcji *get
  • Zastosowanie funkcji *vet
  • Tworzenie bibliotek makr
  • Tworzenie geometrii, zakładanie warunków brzegowych, podział na elementy oraz postprocesing przy użyciu makr