Glass Eddy Currents

ANSYS AIM to moduł dla konstruktorów. Nisłychanie prosty w użytkowaniu ale bardzo zaawansowany technologicznie. Na kursie zaprezentujemy możliwości ANSYS AIM w zakresie symulacji elektromagnetycznych i termicznych. 

Czas trwania: 1 dni
Cena za osobę:
Cena standardowa 900,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 700,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni 7000,00 PLN/netto
Studenci 500,00 PLN/netto
Poziom: Podstawowy
 
Opis:

Szkolenie poświęcone będzie analizom elektromagnetycznym w nowym środowisku obliczeniowym ANSYS AIM.
W jego czasie przedstawione zostaną możliwości AIM-a w zakresie analiz EM (+ analizy sprzężone np. elektromagnetyzm-termika) oraz zaprezentowana zostanie ścieżka pracy zaczynając od przygotowania geometrii w ANSYS SCDM (SpaceClaim) następnie przechodząc przez wszystkie ustawienia analizy na postrprocessingu skończywszy.

Program:
 1. Wprowadzenie do ANSYS AIM
 2. Tworzenie geometrii (SCDM - SpaceClaim Design Modeler)
 3. Omówienie środowiska (analizy EM + analizy sprzężone)
  • struktura programu
  • definicja parametrów materiałowych
  • definicja warunków brzegowych
  • proces przeprowadzenia obliczeń
  • postprocessing wyników
 4. Modelowanie wybranych zagadnień w ANSYS AIM
 5. Warsztaty praktyczne przy komputerach - w trakcie seminarium planowane jest zrealizowanie od trzech do czterech przykładów obliczeniowych w ANSYS AIM