Spis treści

Oba pakiety Professional NLT i NLS umożliwiają na symulacje bardzo zaawansowanych analiz termodynamicznych ciał stałych. Zarówno mechaniczne jak i termiczne właściwości materiałowe mogą być uzależnione od temperatury.
System wyposażono we wszystkie istotne warunki brzegowe wraz z możliwością uzależnienia wartości ich wymuszeń od czasu. Możliwe jest więc zdefiniowanie temperatury (Diritlecha), strumienia ciepła (Newmana), konwekcji (Robina) , generacji objętościowych źródeł ciepła, oporu cieplnego w kontakcie, radiacji do otoczenia jak i między powierzchniami.

Oba programy pozwalają na analizę krokową w czasie, w postaci kolejnych stanów ustalonych. Jednak jedynie NLT daje możliwość analizy grzania i chłodzenia, czyli analiz termicznych stanów nieustalonych.

Wyniki analizy termicznej w postaci temperatur można przenieść na pole mechaniczne i w ten sposób uwzględnić odkształcenia termiczne.