Spis treści

Poniższa strona opisuje funkcjonalność licencji, której nie można już zakupić. ANSYS zmienił strukturę licencyjną. Sprawdź nową strukturę licencyjną ANSYS. 

 

ANSYS/Professional

Narzędzie do analiz wytrzymałościowych i termicznych metodą elementu skończonego.

ANSYS/Professional jest narzędziem przeznaczonym do analiz termiczno-wytrzymałościowych. Posiada bogatą bazę elementów i narzędzi potrzebnych do zamodelowania większości problemów inżynierskich z tej dziedziny problemów. Przykładami symulacji konstrukcji, którym może podołać Professional mogą być analizy zbiorników ciśnieniowych, rurociągów wentylacyjnych, elementy nagrzewnic, wymienników ciepła, konstrukcje wsporcze i nośne, elementy pomp i zaworów, kadłuby urządzeń, dźwignice, podnośniki, żurawie, wózki, elementy dodatkowe i oprzyrządowanie, zmęczenie lub mechanika pękania i wiele innych.

Domyślny interface "ANSYS Workbench" pozwala praktycznie natychmiast zdefiniować analizę. Tego typu inteface jest ukłonem w kierunku narzędzi przyjaznych użytkownikowi przy zachowaniu dostępu do pełnej funkcjonalności pakietu ANSYS. Środowisko to dostarcza intuicyjnych narzędzi do tworzenia modelu, definicji kontaktu, przyjaznej budowy siatki i szereg łatwych do zrozumienia warunków brzegowych. Ponadto, umożliwia on bardzo wyrafinowany postprocessing wyników na ścieżkach, powierzchniach i bryłach, aż po tworzenie własnych wyników.

Łatwa obsługa programu ANSYS/Professional nie ogranicza jego możliwości tylko do wykonywania prostych analiz inżynierskich, lecz umożliwia bardzo szeroką ingerencję w tok i zakres analiz, przykładowo poprzez tworzenie własnych makr i funkcji. W pakiecie, dostępne są również narzędzia FE-Modeler i ANSYS Mechanical APDL które, będąc nastawione na pracę niskopoziomową na węzłach, elementach i geometrii, dostarczają omal nieograniczą swobodę w modyfikacji parametrów analizy.

Zbiór narzędzi PREprocesora umożliwia tworzenie analizy w zależności od potrzeb i możliwości w firmy. Dla firm, które posiadają rozbudowane stanowiska CAD istnieje cała gama narzędzi importujących geometrie bezpośrednio z programów do modelowania. W wypadku braku takiego zaplecza, lub gdy wykonujemy analizy "od podstaw", program dysponuje szeregiem narzędzi do samodzielnego tworzenia i modyfikacji geometrii. Warto zwrócić uwagę że ANSYS Professional współpracuje z ANSYS DesignModeler jak i SpaceClaim.