Spis treści


    Podsumowanie

Najważniejsze cechy ANSYS SpaceClaim DM:

  • szybkie tworzenie i modyfikowanie obiektów poprzez uchwycenie i przeciągnięcie ich elementów składowych (punktów, linii, krawędzi, powierzchni),
  • automatyczna i pół-automatyczna naprawa geometrii (usuwanie zaokrągleń, błędnych krawędzi, nadmiarowych linii, punktów, tworzenie brakujących powierzchni itd.),
  • możliwość tworzenia parametrów bezpośrednio na obiektach nie posiadających zdefiniowanych zależności ani historii działań (np.: modele zaimportowane z nie rodzimych formatów: STEP, IGS, Parasolid, Inventor itd.),
  • wyciąganie powierzchni środkowych z brył i automatyczne przypisanie im "grubości",
  • tworzenie elementów belkowych poprzez przypisanie przekroju poprzecznego liniom, istnieje również możliwość automatycznej zamiany brył w belki,
  • tworzenie "part-ów" - różne bryły mogą posiadać inne dane materiałowe ale spójną siatkę MES w ANSYS,
  • dwukierunkowa asocjatywność z ANSYS WB,
  • tworzenie dokumentacji technicznej,
  • brak drzewka historii występującego w tradycyjnych systemach CAD.
 

Zamów wersję testową

 

 

Broszura informacyjna o ANSYS SpaceClaim Direct Modeler

 

 

Spróbuj ANSYS SpaceClaim Direct Modeler przez przeglądarkę WWW

 

 

 

Kontakt z MESco 

 

 

 

Przydatne pliki:

Part  (praca na pojedyńczym modelu)  
Assembly (praca ze złożeniami) 
Manufacturing Tutorial 
3D Printing 
Reverse Engineering  

 

Filmiki demonstracyjne:

- Wprowadzenie do pracy w ANSYS SpaceClaim

- Wersja 2017

- Praca z plikami STL

- Reverse Engineering