Spis treści

Shell - dosyć często stosowany w przemyśle samochodowym, w modelach do symulacji crash-testów oraz wszędzie tam gdzie bryłowe podejście do modelu nie jest odpowiednie.

ANSYS Meshing pozwala na generację siatek powierzchniowych na paru poziomach kontroli. Zaczynając od bardzo dobrych narzędzi do wyciągania środkowej powierzchni z elementów bryłowych poprzez narzędzia do sprawnego upraszczania modelu do samych algorytmów generujących siatkę.  Od siatki oddającej każdy szczegół modelu, poprzez siatkę oblewającą model z uwzględnieniem wybranych cech do siatki opartej na blockingu 2D.

Użytkownik ma możliwość generacji dowolnego typu elementów: quad oraz tri w liniowej i kwadratowej funkcji kształtu. W czasie przygotowania modelu można dokładnie zakładać rozmieszczenie elementów jak i sprawnie edytować samą siatkę. Do dyspozycji pozostaje szeroka gama narzędzi diagnostycznych jak i poprawiających jakość siatki. Zagęszczanie, rozrzedzanie czy zamiana typu elementów nie jest problemem.