Spis treści

 
ANSYS Meshing
ANSYS Meshing to podstawowe i najbardziej uniwersalne narzędzie z dostępnych na platformie ANSYS. Łączy najlepsze cechy i algorytmy pozostałych narzędzi w jednym, intuicyjnym interfejsie graficznym. Potrafi tworzyć siatki do większości produktów ANSYS (Mechanika, CFD, Explicit, EM), zarówno w sposób automatyczny na predefiniowanych ustawieniach, ale i w sposób bardziej wyrafinowany i specjalistyczny. Wszystko zależy od poziomu zaawansowania użytkownika oraz jego aktualnych potrzeb w zakresie siatki numerycznej.

Meshing posiada zabudowane dwa algorytmy siatek tetrahedralnych, trzy metody hexahedralne oraz dwie siatek złożeniowych (tzw. Assembly Meshing). Możliwe jest również tworzenie siatek hybrydowych, czyli łączenie w jednym projekcie siatek typu hexa i tetra. Dla tego typu rozwiązań, możliwe jest wygenerowanie siatki spójnej (wymagany jest SpaceClaim lub DesignModeler). Z kolei dla siatek niespójnych dostępne jest narzędzie automatycznie wyszukujące kontakty między bryłami.
Użytkownik posiada kontrolę nad siatką zarówno na poziomie globalnym oraz lokalnym. Oznacza to, że cechy siatki (np. rozmiar elementu), można zadawać w obrębie całej domeny oraz precyzyjnie do wskazanych przez użytkownika miejsc.

Warto również wspomnieć o dodatkowych narzędziach oddanych do dyspozycji użytkownika. Przede wszystkim narzędzia do oceny jakościowej oraz diagnostyki problemów siatki. Możliwe jest również poprawienie jakości elementów przy pomocy narzędzia do wygładzania siatki lub przez wirtualne łączenie powierzchni stycznych do siebie (tzw. Virtual Topology).


ICEM CFD

Program ICEM CFD wbrew jego nazwie tworzy siatki nie tylko pod analizy przepływowe. Równie dobrze sprawdza się w zagadnieniach mechanicznych czy elektromagnetycznych. Pod kątem aplikacji zatem, jest to równie uniwersalne narzędzie co Meshing, jednak dużo bardziej wyrafinowane i specjalistyczne.
 
Jedną z głównych cech wyróżniających to narzędzie od innych produktów do siatkowania jest tworzenie zaawansowanych siatek hexahedralnych. Choć równie dobrze radzi sobie z siatkami tetrahedralnymi, to jednak większość użytkowników sięga po ICEMa w przypadku najwyższych wymagań co do jakości i kształtu siatki.

Drugą charakterystyczną cechą jest wyjątkowo dogłębna kontrola nad elementami siatki. ICEM pozwala użytkownikowi nie tylko tworzyć siatki na podstawie zadanych parametrów ale również modyfikować już wygenerowaną siatkę. Na przykład, w celu poprawy jakości siatki możliwe jest przesuwanie węzłów poszczególnych elementów, usuwanie lub tworzenie elementów czy konwersja jednego typu elementu na drugi.

Dodatkowymi atutami programu są m.in.: zabudowane proste narzędzie do tworzenia i naprawy geometrii, możliwość odbudowy geometrii na bazie zaimportowanej siatki, skryptowanie czy eksport do ponad 100 różnych zewnętrznych solwerów mechanicznych i przepływowych.


TurboGrid

ANSYS TurboGrid to wysoce wyspecjalizowane narzędzie, nakierunkowane na dyskretyzację modeli maszyn wirnikowych do analiz przepływowych. Za pomocą tego programu możliwe jest wygenerowanie najwyżej jakości siatki hexahedralnej dla maszyn takich jak: turbiny parowe, gazowe, pompy sprężarki itp. Generowanie siatki odbywa się w sposób pół automatyczny – po wskazaniu elementów topologicznych domeny (łopatki wirnika, piasta itd.) układ siatki generowany jest automatycznie (tzw. blocking). Użytkownik musi jedynie doprecyzować rozmiary elementów oraz poprawić rozkład bloków siatki.

Najlepsze rezultaty daje generowanie siatki w oparciu o geometrię stworzoną narzędziem BladeGen, jednakże można zaimportować dowolną geometrię do modułu DesignModeler i przy użyciu specjalnej wtyczki przygotować geometrię pod siatkę w TurboGridzie.
 


Fluent Meshing

Inżynierowie często spotykają się z problemem dużych i skomplikowanych geometrii, których jakość pozostawia wiele do życzenia. Otwory, szczeliny czy niepotrzebne szczegóły na powierzchniach brył to problemy z którymi rozprawienie się ręcznie (np. przy użyciu narzędzi CADowskich) może zająć mnóstwo czasu. Rozwiązaniem może być Fluent Meshing, który posiada cały szereg narzędzi do siatkowania skomplikowanych, a zarazem niezbyt dokładnych geometrii. Użytkownik posiada pełną kontrolę nad tolerancją z jaką wykonywana jest siatka, przez co w łatwy sposób można oczyścić ”zabrudzoną” geometrię. Wbudowane narzędzia diagnostyczne pozwolą z kolei wyszukać i naprawić potencjalne problemy z geometrią lub siatką. Dodatkowym atutem programu Fluent Meshing jest obsługa bardzo dużych siatek, nawet ponad 100 mln elementów.