Spis treści

 

Ansys Customization Toolkit (ACT)

pozwala zaprojektować i dostosować do własnych wymagań użytkownika niemal całe środowisko ANSYS Workbench, poczynając od włąsnej definicji warunków brzegowych, korzystanie z zewnętrznego solvera oraz własną obróbkę uzyskanych wyników, włączając w to zupełnie nowe wyniki lub wykresy.
Na chwilę obecną ACT bazuje na środowisku ANSYS Mechanical Workbench.  Pozostałe środowiska jak CFD, DesignModeller, DesignXplorer,... będą dostępne w następnych wersjach rozwojowych ANSYS Customization Suite (ACS).

Do czego służy ACT i jaka jest główna idea jego powstania? 

W wielkim skrócie można to opisać w dwóch punktach:

 • unifikacja i ujednolicenie przepływu informacji wewnątrz projektu
 • uproszczeniu i konsolidacji środowiska dla łatwiejszej obsługi przez użytkownika, grupę użytkowników.

W swojej koncepcji ACT jest zbliżone do makr APDL (Ansys Parametrc Design Language), z tym, że opiera się głownie na mechanizmach XML (obiekty GUI) oraz języku programowania Python.  Oczywiście wciąż można dołączać rónież makra APDL czy JScript.

ACT oferuje:

 • hermetyzację makr APDL, co pozwala na wykorzystanie biblioteki posiadanych już własnych makr APDL w środowisku Mechanical Workbench
 • wypełnia luki pomiędzy solverem MAPDL a środowiskiem Workbench, pozwalając na uzyskanie nowej funkcjonalności jakiej wymaga użytkownik
 • oferuje całkowicie nowe funkcje postprocesora, definicję zupełnie nowych, włąsnych wynków przez użytkownika
 • integracja z zewnętrznymi solverami.

Dodatkowo ACT umożliwia dostęp do:

 • obiektów graficznych (jak np. linie, powierzchnie, tekst,...  warunki brzegowe)
 • mechanizmów już istniejących (polecenia JScript, dodatkowe błędy, ostrzeżenia,...)
 • elementów środowiska Workbench (dostęp do danych aplikacji, w tym materiałowych, wywołanie poleceń Python'a
 • zewnętrznych modułów Python'a (nowe panele GUI, wykresy, ...)


Rozróżniamy dwa główne komponenty ACT:

 • ACT Development Toolkit: używany do tworzenia nowych rozszerzeń (extensions) oraz nowych elementów GUI.  Moduł wymaga osobnej licencji.  ANSYS zapewnia wsparcie techniczne oraz dokumentację.
 • ACT Extensions: podukt finalny komponentu ACT Development Toolkit. Dostępny dla końcowego użytkownika (podobnie jak UDF), nie wymaga dodatkowych licencji ale również rozszerzenia napisane przez użytkownika nie są objęte pomocą techniczną ze strony ANSYS.  Narzędzie Extensions jest pomyślane w taki sposób by w łatwy sposób możliwe było przeniesienie funkcjonalności istniejących w starszych wersjach GUI, jak MAPDL, LSTC-PrePost, czy FLUENT, jak również dodawać całkowicie nowe elementy, solvery i narzędzia. Aby skroić GUI ANSYS na potrzeby użytkownika. Z kanałów dystrybucji wiemy już, że na tej kanwie powstają pluginy do wielu zewnętrznych narzędzi jak choćby, tłoczenia blach FTI, wtrysku tworzyw sztucznych, optymalizacji topologicznej TOSCA itp...
 

Wszystkie osoby zainteresowane dostępnymi narzędziami lub tworzeniem nowych prosimy o kontakt.

Link do ANSYS ACT App Store