Spis treści


ANSYS Extension Library

Na stronie Klienta ANSYS (Customer Portal) dostępnych jest wiele rozszerzeń ACT, a wśród nich:

 • Frequency Dependent Damping - tłumienie zależne od częstotliwości najczęściej stosowane dla elastomerowych wibroizolatorów, gum,
 • Non Linear Results Info Extension - dodatkowe informacje dla wyników nieliniowych
 • Piezo Extension - wprowadza efekt piezoelektryczny do analizy, statycznej, harmonicznej oraz dynamicznej,
 • Submodeling Extension - umożliwia submodeling Solid 2 Shell i Shell 2 Shell
 • FE Info Extension - informacje o numerach węzłów, elementów, np. umożliwia sprawdzenie i wybranie numeru węzła w workbench
 • Convection Extension - specyficzne dla MAPDL definicje warunku konwekcji
 • Beam Results Viewer Extension - między innymi wyświetlanie wyników momentów gnących w postaci przestrzennych wykresów
 • Acoustics Extension - moduł akustyki, umożliwia analizę rozchodzenia sie fali akustycznej w różnych ośrodkach, cieczach, gazach, ciałach stałych, jak i emisji, absorpcji i dyfrakcji fal, analizę postaci modalnych, natężenia dźwięku w polu bliskim jak i dalekim, jak również symulacja zbiorników z cieczą.
 • 3D_Surface_Effect Extension - efekt konwekcji 3D dla modeli 2D
 • Morphing2D Extension - przekształcenie siatki, doskonałe dla optymalizacji kształtu uszczelek
 • Workbench LS-DYNA - wprowadzenie modułu LS-DYNA do Workbench, pozwalające na pre i postprocessing, zakładanie specyficznych warunków brzegowych dla Explicit jak i wyświetlanie map i wykresów dla rezultatów
 • FSI Transient - przeniesienie rezultatów z CFD w wybranych krokach stanu nieustalonego do Mechaniki
 • Distributed Mass - wprowadzenie masy rozproszonej, służy modelowaniu np efektu tkaniny izolującej
 • BeamEndRelease Extension - ingerencja w sztywność połączenia belek pozwalająca np. na wprowadzenie przegubu
 • PanetX - symulacja wtrysku tworzyw sztucznych w środowisku ANSYS


Kilka przykładów użycia Workbench Extensions :

Przygotowanie oraz wyświetlenie wyników w ANSYS LS-Dyna wewnątrz Workbench:

Wynik kolizji, zderzenie kulki stalowej z cienką blaszką miedzianą przy prędkości 36 km/h

Postać pola natężenia dźwięku dla zbiornika kompresora powietrza dla wysokiej częstotliwości wymuszenia. Efekt w postaci rezonatora Helmholtza:

Graficzna prezentacja rozkładów momentów gnących w belkach:

 

Link do strony ANSYS ACT app store