Spis treści

 Typowe zastosowania pakietu CivilFEM:

 

 • Budynki miejskie i przemysłowe, drapacze chmur, stadiony,
 • Obliczenia sejsmiczne,
 • Elektrownie: atomowe, cieplne i wiatrowe,
 • Budowle nadbrzeżne i morskie (np.: wieże wiertnicze),
 • Mosty (betonowe, stalowe, kompozytowe itd.),
 • Betonowe konstrukcje wstępnie sprężone,
 • Tunele,
 • Fundamenty (płyty, pale, skrzynie, itp.),
 • Problemy mechaniki gruntów,
 • Tamy i zapory (betonowe, z materiałów sypkich itd.),
 • Mosty (wiszące, łukowe itd.),
 • Optymalizacja (minimum masy, kosztu, itp.),
 • Zbiorniki,
 • Kontrola jakości, wartościowanie i modyfikacja pracy.