Spis treści

Najczęściej używane typy analiz i możliwości:


9. Dostępne typy analiz:

 • Strukturalne:
  • Statyczna,
  • Dynamiczna:
   • Modalna  i spektralna,
   • Czasowa (liniowa i nieliniowa),
   • Harmoniczna,
   • Widmo odpowiedzi lub PSD,
  • Wyboczenie:
   • Liniowe,
   • Nieliniowe,
 • Pola sprzężone (termika + wytrzymałość, przepływ + wytrzymałość).

10. Kombinacje obciążeń:

 • Łatwa selekcja obciążenia i współczynników,
 • Kombinacje normowe,
 • Kombinacje z obciążeniem ruchomym,
 • Wartości maksymalne z wartościami stowarzyszonymi,
 • Obwiednie.

11. Nieliniowości geometryczne:

 • Duże odkształcenia,
 • Duże przemieszczenia,
 • Utwardzanie naprężeniowe,

12. Nieliniowości materiałowe:

 • Utwardzanie Izotropowe,
 • Utwardzanie Kinematyczne,
 • Kombinacja utwardzania Izotropowego i Kinematycznego,
 • Hipersprężystość,
 • Lepkosprężystość i Lepkoplastyczność,
 • Pełzanie i Skurcz,
 • Własności zależne od temperatury,
 • Plastyczność (Drucker ? Prager dla gruntów)

13. Nieliniowe elementy skończone:

 • Kable, membrany i elementy kontaktowe,
 • Kontakt z tarciem,
 • Elementy wstępnie sprężone,
 • Kontrola elementów (podmiana),
 • Nieliniowe belki,
 • Nieliniowe sprężyny,
 • Nieliniowe elementy bryłowe (beton zbrojony),
 • Niesymetryczne powłoki,
 • Elementy kompozytowe.

14. Zbrojenie powłok:

 • Metoda Wood Armer'a,
 • Metoda CEB-FIP.

15. Optymalizacja:

 • Dostępne optymalizacje: topologiczna i projektu,
 • Pozwala przeprowadzić symulację parametryczna i analizę czułości.

16. Dodatkowe cechy:

 • Parametryczny język programowania ANSYS (ANSYS Parametric Design Language -APDL),
 • Makra,
 • Modelowanie parametryczne,
 • Pętle i macierze,
 • Adaptacyjna siatka elementów skończonych.