Spis treści

 Charakterystyka pakietu CivilFEM :

 

1. Dane ogólne:
 • W pełni zintegrowany z programem ANSYS,
 • Wzbogaca ANSYS'a o ponad 400 nowych cech i opcji,
 • Oferuje dowolny system jednostek,
 • Obecny na 4 kontynentach w ponad 25 krajach.


2. Biblioteka materiałów:

 • Baza danych zawiera wszystkie materiały występujące w większości międzynarodowych norm,
 • Materiały zdefiniowane w bibliotece:
  • Structural steel (EC3, UNE, ASTM, EA, BS5950, GB50017),
  • Concrete (EC2, ACI, CEB, EHE, BS8110, GB50010, NBR6118, IS456, SP52101),
  • Reinforcing steel (EC2, ACI, CEB, EHE, BS8110, GB50010, NBR6118, IS1786, SP52101),
  • Prestressing steel (EHE, ASTMA416, BS5896, JISG3536, EN10138),
  • Soil (Gravel, Sand, Silt, Organic,  others...),
  • Rock (Sedimentary, Igneous, Metamorphic),
 • Nieliniowe i zależne od czasu własności materiałowe mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia analizy procesu budowy obiektu,
 • Możliwość definiowania przez użytkownika własnych materiałów.


3. Biblioteka przekrojów zawiera:

 • Europejskie przekroje gorąco walcowane,
 • Amerykańskie przekroje gorąco walcowane,
 • Typowe przekroje stalowe,
 • Typowe przekroje betonowe,
 • Przekroje betonowe zbrojone.

Istnieje możliwość definiowania przez użytkownika własnych przekrojów. Za mocą interfejsu CivfilFEM GUI można stworzyć dowolny przekrój poprzeczny składający się z różnych materiałów.

4.  Łatwe w obsłudze elementy belkowe:

 • Listowanie i rysowanie przekrojów belek i ich własności,
 • Automatyczna generacja tabel i wykresów wyników dla belek,
 • Wykresy naprężeń w przekroju belki,

5. Kombinacje obciążeń:

 • Każda kombinacja obciążeń może zostać łatwo i szybko przeanalizowana za pomocą kreatora kombinacji obciążeń.
 • Obciążenia są automatycznie łączone i przemnażane przez wartości odpowiednich zmiennych w celu uzyskania wymaganego przez użytkownika wyniku.