Spis treści

 

Windmodeller w wiarygodny sposób odwzorowuje ukształtowanie terenu bazując na trójwymiarowym modelu powierzchni Ziemi. Automatycznie generowana przez program siatka do celów analizy składa się wyłącznie z elementów hexahedralnych, co wpływa na poprawę dokładności uzyskiwanych wyników. Analizy prowadzona jest przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych obecnie na rynku programów CFD (ANSYS CFX lub ANSYS FLUENT). Raport wygenerowany po zakończeniu obliczeń dostarcza kompletnych informacji na temat znormalizowanej prędkości oraz wartości turbulencji na danym terenie. Windmodeller pozwala również na generację dodatkowych danych liczbowych oraz wyników w postaci plików graficznych.

Windmodeller pomimo swojej prostoty pozwala na uwzględnienie szeregu istotnych składników wpływających na efektywna pracę turbin wiatrowych:
  • ukształtowanie oraz szorstkość terenu
  • zalesienie
  • zabudowę miejską
Dla celów bardziej złożonych analiz program umożliwia sprawdzenie mocy uzyskiwanej przez poszczególne turbiny dla zadanej róży wiatrów.
 
 
{flv width="500" height="360"}windmodeller_googleearth{/flv}