Spis treści

 

Wyniki


Model terenu nie uwzgledniający zalesienia:
Model terenu uwzgledniający zalesienie:
 Rysunek 1. Odwzorowanie szorstkości terenu.
 
 Rysunek 2. Prędkość znormalizowana.
 
 Rysunek 3. Intensywność turbulencji.