Spis treści


Struktura programu


Fluent posiada budowę modułową. W połączeniu z integracją ze środowiskiem WB użytkownik może przechodzić kolejne etapy prowadzenia symulacji w poszczególnych modułach:

ANSYS SpaceClaim - budowa/przygotowanie geometrii
ANSYS Meshing - budowa siatki
Fluent-Pre - definicja modelu
Fluent-Solver - moduł rozwiązujący
CFD-Post - zewnętrzny postprocesor

Oprogramowanie ANSYS Fluent zapewnia szybkie, dokładne i niezawodne rozwiązania CFD. Posiada wbudowane modele fizyczne oraz dodatkowe moduły i narzędzia pozwalają na dostosowanie modeli do specjalistycznych zastosowań.

 

Numeryka i obliczenia równoległe - skomplikowane solvery zintegrowane wewnątrz ANSYS Fluent zapewniają solidne i dokładne wyniki dla niemal nieograniczonego zakresu przepływów. Zaawansowane przetwarzanie równoległe efektywnie wykorzystuje wiele procesorów wielordzeniowych w jednym komputerze lub wielu komputerach w sieci. ANSYS Fluent jest dostępny dla Windows, Linux i UNIX.

Turbulencja - w ANSYS Fluent oprócz popularnych modeli takich jak k-epsilon, k-omega i Reynolds Stress Model (RSM), występuje szereg innych modeli: Larg Eddy Simulation (LES), Detached Eddy Simulation (DES), Sacle-Adaptive Simulation (SAS). Dostosowanie modeli oraz szereg dodatkowych opcji, zapewnia możliwość rozwiązania przepływów w wielu zróżnicowanych warunkach.

Akustyka - ANSYS Fluent może obliczyć dźwięk wytwarzany przez wahania ciśnienia na kilka sposobów za pomocą dostępnych modeli - Ffowcs Williams-Hawkings, Broadband Noise Source.

Dynamiczne siatki - ANSYS Fluent umożliwia modelowanie ruchu elementu (np. silniki spalinowe, zawory). Przykładowo model Multiple Reference Frame umożliwia modelowanie okresowych ruchów wewnątrz zbiorników mieszających, pomp, turbin.

Przepływ ciepła, zmiany fazy i radiacja - ANSYS Fluent oferuje kompleksowy zestaw do modelowania konwekcji, przewodzenia ciepła i radiacji. Możliwości ściśle związane z wymianą ciepła obejmują m.in. modele kawitacji, płynów ściśliwych, wymienników ciepła, gazów rzeczywistych, pary mokrej, topnienia i krzepnięcia.

Reakcje - kompleksowe modelowanie reakcji chemicznych, w szczególności w przypadku turbulencji, było cechą oprogramowania ANSYS Fluent od jego powstania. Modele reakcji chemicznych w ANSYS Fluent mogą być używane w połączeniu z modelami turbulencji LES i DES. W takim przypadku staję się możliwe przewidywanie różnorodnych sytuacji, przykładowo stabilizacji płomienia.

Przepływy wielofazowe - ANSYS Fluent posiada 4 różne podejścia do modelowania przepływów wielofazowych: Discrete Phase Model (DPM), Volume of Fluid Model (VOF), Eulerian Model, Mixture Model. Za pomocą tych modeli można rozwiązać różne przypadki przepływów m.in. gaz/ciecz, gaz/ciało stałe, ciecz/ciecz, modelowanie złóż fluidalnych, napełnianie zbiorników.

Funkcje użytkownika - użytkownik może samodzielnie stworzyć niezbędne dla niego funkcje, a następnie wprowadzić je do programu ANSYS Fluent. W ten sposób użytkownik ma nieograniczoną możliwość konfiguracji różnych zjawisk.