Szukaj Logowanie Kontakt

W symulacjach przepływowych często nie interesuje nas lokalny efekt pracy wentylatora, lecz jego globalne oddziaływanie na cały układ. Z drugiej strony problematyczne bywa ustalenie z jaką wydajnością pracować będzie dany wentylator, gdyż zależy to głównie od otoczenia w jakim się znajduje (opory przepływu). W takich sytuacjach doskonale sprawdza się zastąpienie całej geometrii wentylatora płaską powierzchnią z zadaną charakterystyką wentylatorową. Wentylator w tej formie może zostać zagnieżdżony na brzegu domeny jako wlot, lub wewnątrz domeny. Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób wykonać taki zastępczy model wentylatora w środowisku ANSYS AIM.

W pierwszej kolejności musimy wyznaczyć funkcję określającą charakterystykę wentylatora. Najczęściej producenci podają charakterystykę wzrostu ciśnienia od przepływu objętościowego. Jednakże do warunku brzegowego możemy podpiąć zależność odwrotną (prędkość przepływu lub przepływ masowy od ciśnienia). Dlatego też często konieczne jest przeliczenie przepływu objętościowego na masowy, lub prędkość przepływu i odwrócenie charakterystyki.

1Rysunek 1. Charakterystyka wentylatora, z przygotowaną funkcją wielomianową.

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie warunku brzegowego wlotu z zadaną funkcją przepływu masowego (lub prędkością) zależną od ciśnienia. Charakterystykę zadajemy w AIMie za pomocą wyrażenia (Named Expression).

2

Rysunek 2. Panel do definicji Named Expressions.

Przy tworzeniu wyrażeń musimy pamiętać o spójności jednostek. Dlatego warto stworzyć sobie własną zmienną ciśnienia z usuniętą jednostką (dzieląc ją przez 1 Pa) i to wyrażenie użyć jako zmienną do właściwej funkcji z charakterystyką. Ostatecznie wyrażenie musi zwracać nam prędkość lub przepływ masowy, więc pamiętajmy o przemnożeniu ostatecznego wyniku funkcji razy 1 m/s lub 1 kg/s. Tak przygotowane wyrażenie podpinamy do warunku brzegowego wlotu.

3

Rysunek 3. Warunek brzegowy wlotu z zadaną wydajnością wentylatorową oraz wizualizacja wyników.

Dodatkowe informacje, procedura krok po kroku do zamontowania wentylatora wewnątrz domeny oraz spis użytych wyrażeń znajdują się w załączonej prezentacji.

wentylatory_aim.pdf

Rodzaje prowadzonych szkoleń

Najważniejsze w oprogramowaniu nie jest umiejętność obsługi, ale zdolność do właściwej interpretacji wyników jakie generuje. W zespole MESco mamy świadomość jak ważnym elementem jest doświadczenie, dlatego nasze kursy są prowadzone przez inżynierów praktyków i wieloletnich użytkowników danego oprogramowania.

Prowadzimy bardzo szeroką gamę szkoleń i kursów:

 1. Szkolenia otwarte:
  Zestawy wiedzy zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników. Na kurs może zapisać się każdy. Są one realizowane w dwóch sesjach: wiosennej i jesiennej. Tematy kursów zawierają wszystko od podstaw MES lub CFD po zaawansowane metody modelowania np. zjawiska spalania. Kursy trwają od 9:00 do 16:30 z przerwą obiadową. Są to interaktywne wykłady na których omawiane są konkretne modele i przypadki.
 2. Szkolenia na zamówienie:
  Kursy przygotowane stricte pod wymagania Klienta. Mogą być one oparte o wcześniej zlecony do MESco projekt czy też model Klienta. Treść szkoleń i ich dokładny zakres zależy od Klienta ale również od oceny prowadzącego, który na podstawie znajomości zagadnień Zleceniodawcy i wiedzy przyszłych użytkowników wysuwa propozycję szkoleń.
 3. Training on the Job
  To rodzaj szkolenia, w którym Klient wysyła do nas inżyniera z projektem. Prace nad projektem są prowadzone w biurze MESco. Dzięki łatwemu dostępowi do wiedzy i doświadczenia pracowników MESco, proces uczenia się oprogramowania i wyciągania wniosków z wyników jest szybszy niż w przypadku samodzielnej pracy.
 4. Kursy online poprzez platformę Webex:
  Wiele tematów nie wymaga bezpośredniego kontaktu z prowadzącym. Nasze wsparcie techniczne jak i część szkoleń jest realizowana przez Internet. Takie rozwiązanie pozwala oszczędzić czas obu stron, na czym w żaden sposób nie cierpi jakość.
 5. Support Day
  Nasi najwięksi Klienci posiadający aktywną usługę TECS (wsparcie techniczne i aktualizacje) mogą liczyć na darmowe szkolenia i wizyty z serii Support Day, na których pokazujemy nowości w ANSYS, Tips and Trics i rozwiązania, na których poszukiwanie często nie ma czasu. Szkolenia tego typu są ustalane z naszymi Klientami i odbywają się 1-2 razy do roku
Przydatne informacje

Na wszystkie kursy w MESco obowiązują rabaty dla:

 • Klientów MESco z aktywną usługą wsparcia technicznego (TECS)
 • Studentów
 • Pracowników uczelni wyższych

  Lista hoteli w Bytomiu
 
UWAGA!

Uwaga:   Jeżeli korzystają Państwo z kalendarza Google - istnieje możliwość dodania kalendarza kursów Mesco do swojego kalendarza. 
W tym celu wystarczy dodać nowy kalendarz o nazwie 'info(at)mesco.com.pl' w pozycji 'Inne kalendarze' w kalendarzu Google ( uwaga w nazwie kalendarza (at) zamienić należy na @).

Kadra szkoleniowa

Nasi Klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo, szkolenia i wsparcie techniczne potwierdzone certyfikatem DEKRA SUS 2.0. Jako jedyny ANSYS Channel Partner w Polsce posiadamy świadectwo Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych. 

Wszyscy wykładowcy są doświadczonymi inżynierami, a równocześnie pasjonatami swoich dziedzin symulacji. Prowadzący kursy to zawodowi analitycy wykonujący projekty komercyjne dla naszych Klientów.

 Adam Łokieć

ANSYS ACT.
Administracja serwerem ANSYS / HPC.
ANSYS Polyflow.

Stanisław Wowra

Wprowadzenie do CFD (CFX).
Zaawansowana generacja siatek (ICEM CFD).

Tomasz Czyż

Analizy nieliniowe i kontakt w MES.
Wstęp do analiz dynamicznych w LS-DYNA.
Liniowa dynamika w ANSYS.
Programowanie w APDL.
Analizy Rigid Body Dynamics.
Analizy dynamiczne explicit  w ANSYS AUTODYN.

Maciej Kryś

Geometria i siatki.
Wprowadzenie do CFD.
Termika w ANSYS Fluent.
Zaawansowane tworzenie siatek (ICEM CFD).
Wprowadzenie do FSI.
Wprowadzenie do modelowania spalania.

 Tomasz Kądziołka


Maxwell.
Simplorer.
RMxprt.
PExprt.
AIM (elektromagnetyzm).

Marek Zaremba

MES dla praktyków.
Geometria i siatki dla Mechaników.

Jakub Poraj

MES dla praktyków.
Geometria i siatki dla Mechaników.
Analizy zmęczeniowe.

Adrian Bartoszewicz

Wprowadzenie do analiz przepływów ANSYS CFD.
Modelowanie materiałów sypkich w oprogramowaniu Rocky DEM.

Marcin Hatłas

Analizy termiczne i termomechaniczne w Ansys.
Optymalizacja konstrukcji (DesignXplorer).

Pełna lista wszystkich wykładowców i ich szczegółowe referencje

Proponowana ścieżka szkoleń

Mapa kursów 

Mapa Kursów

KALENDARZ

Konferencja SYMULACJA

REFERENCJE