Spis treści


Możliwości produktu ANSYS/Emag:
 
Elektrostatyka:

 • elementy typu H oraz adaptacyjne typu P
 • sprzężenie z analizą mechaniczną
 • elementy Trefftz'a (pola nieskończone/ nieograniczone)

Przepływ prądu: 

 • ciepło Joula
 • przepływ prądu może być zastosowany do określenia pola magnetycznego
 • obliczona temperatura może być zastosowana do obliczeń wytrzymałościowych

Magnetostatyka:

 • elementy 1go i drugiego rzędu 
 • elementy 2-D do określania wektora pola magnetycznego
 • elementy 3-D do określania warunków brzegowych
 • elementy 3-D do określania potencjałów wektorowych i skalarnych
 • możliwość modelowania zadań płaskich i osiowo symetrycznych jako zadanie 2-D
 • wymuszenia prądowe i napięciowe
 • elementy obwodowe i elementy sprzęgające o dodatkowych cechach nie elektrycznych (np. zmienny kondensator powietrzny)
 • cewki Biota-Savarta

Elektromagnetyzn zadania niskiej częstotliwości:

 • analizy harmoniczne ( stałe materiałowe liniowe i nieliniowe )
 • analiza w czasie ( stałe materiałowe liniowe i nieliniowe )
 • przewodniki typy cewka, masa, odniesienie
 • wymuszenie prądowe i napięciowe
 • 2-D i 3-D elementy do określenia wektorowego potencjału magnetycznego
 • 3-D do określania strumienia na brzegu
 • ośrodki przenikalne i nie przenikalne magnetycznie
 • efekt prędkości

Analiza obwodów oraz sprzężeń:

 • edytor obwodów z elementów dyskretnych
 • elementy dyskretne:
 • rezystory, kondensatory, cewki indukcyjne, diody, transformatory. połączenia do przewodników typu odniesienie czy masa
 • połączenia pomiędzy modelami 2-D i 3-D
 • analizy statyczne, harmoniczne i zmienne w czasie

Automatyka obliczeń:

 • obliczenia macierzy kondensatorów typu multi-port
 • obliczenia macierzy cewek typu multi-port
 • obliczenia pracy Maxwella
 • obliczenia siły elektromagnetycznej
 • możliwość śledzenia w postprocesorze ładunku elektrycznego

 

 

 

Następcą EMAG i zarazem rozszerzeniem możliwości ANSYS jest zakupione w 2008 roku oprogramowanie firmy ANSOFT. Można o nim przeczytać więcej na naszych stronach o ANSYS EM (ANSOFT).