Możliwości produktu ANSYS/Emag:
 
Elektrostatyka:

  • elementy typu H oraz adaptacyjne typu P
  • sprzężenie z analizą mechaniczną
  • elementy Trefftz'a (pola nieskończone/ nieograniczone)

Przepływ prądu: 

  • ciepło Joula
  • przepływ prądu może być zastosowany do określenia pola magnetycznego
  • obliczona temperatura może być zastosowana do obliczeń wytrzymałościowych

Magnetostatyka:

  • elementy 1go i drugiego rzędu 
  • elementy 2-D do określania wektora pola magnetycznego
  • elementy 3-D do określania warunków brzegowych
  • elementy 3-D do określania potencjałów wektorowych i skalarnych
  • możliwość modelowania zadań płaskich i osiowo symetrycznych jako zadanie 2-D
  • wymuszenia prądowe i napięciowe
  • elementy obwodowe i elementy sprzęgające o dodatkowych cechach nie elektrycznych (np. zmienny kondensator powietrzny)
  • cewki Biota-Savarta

Elektromagnetyzn zadania niskiej częstotliwości:

  • analizy harmoniczne ( stałe materiałowe liniowe i nieliniowe )
  • analiza w czasie ( stałe materiałowe liniowe i nieliniowe )
  • przewodniki typy cewka, masa, odniesienie
  • wymuszenie prądowe i napięciowe
  • 2-D i 3-D elementy do określenia wektorowego potencjału magnetycznego
  • 3-D do określania strumienia na brzegu
  • ośrodki przenikalne i nie przenikalne magnetycznie
  • efekt prędkości

Analiza obwodów oraz sprzężeń:

  • edytor obwodów z elementów dyskretnych
  • elementy dyskretne:
  • rezystory, kondensatory, cewki indukcyjne, diody, transformatory. połączenia do przewodników typu odniesienie czy masa
  • połączenia pomiędzy modelami 2-D i 3-D
  • analizy statyczne, harmoniczne i zmienne w czasie

Automatyka obliczeń:

  • obliczenia macierzy kondensatorów typu multi-port
  • obliczenia macierzy cewek typu multi-port
  • obliczenia pracy Maxwella
  • obliczenia siły elektromagnetycznej
  • możliwość śledzenia w postprocesorze ładunku elektrycznego

 

 

 

Następcą EMAG i zarazem rozszerzeniem możliwości ANSYS jest zakupione w 2008 roku oprogramowanie firmy ANSOFT. Można o nim przeczytać więcej na naszych stronach o ANSYS EM (ANSOFT).