Spis treści


   Wstęp


           Symulacje komputerowe cieszą się coraz większym powodzeniem zarówno w przemyśle jak i nauce na całym świecie. Faktem jest, że aby uzyskać wartościowe wyniki z analiz wymagana jest dobrej jakości siatka MES, która najczęściej tworzona jest na podstawie geometrii CAD. Z tego względu aby poprawić szybkość i jakość prac, wymagane jest dostarczenie modelu jak najlepiej przystosowanego do analizy w jak najkrótszym czasie. Niestety,  obliczeniowiec często poświęca dużo swego cennego czasu właśnie nie na analizę numeryczną, ale na przygotowanie poprawnego modelu. Dzieje się tak ponieważ wciąż powszechne jest błędne przekonanie, że model właściwy do przygotowania dokumentacji technicznej jest również właściwy do wykorzystania w analizie (co jest oczywiście błędem). W takiej sytuacji, po otrzymaniu geometrii, obliczeniowiec sam musi ją odpowiednio zmodyfikować celem przystosowania do analizy. Przystosowanie to, w zależności od jakości modelu, może polegać na: niewielkiej poprawie geometrii (np.: usunięcie zaokrągleń), znacznej naprawie (stworzenie nowych elementów, usunięcie małych linii, powierzchni) lub stworzeniu całego modelu od podstaw. Jeśli obliczeniowiec zna i posiada program CAD z którego otrzymał geometrię, lub jeśli jest w stanie przeszkolić konstruktorów działu projektowego w zakresie poprawnego tworzenia geometrii pod kątem analiz, wtedy ma on znacznie ułatwione zadanie. Natomiast, jeśli nie ma możliwości przeszkolenia wszystkich CADowców lub otrzymywane modele są różnych formatów, wtedy niezwykle przydatne staję się narzędzie pozwalające na szybką edycję i modyfikację modeli różnych formatów. Narzędziem takim jest ANSYS SpaceClaim DM.

 

Podstawowe operacje za pomocą narzędzia "Pull" w ANSYS SpaceClaim DM
> Odtwórz większy w nowym oknie