Szukaj Logowanie Kontakt

Celem konkursu jest promocja osiągnięć studentów w zakresie zastosowań technik obliczeniowych w szeroko rozumianej technice cieplnej.
Dzięki obecności w jury konkursu przedstawicieli przemysłu i firm softwarowych, informacje o najlepszych pracach i ich autorach będą docierać do potencjalnych pracodawców.

Najlepszym laureatom konkursu - oprócz nagród pieniężnych - zostanie zaproponowany staż w GE Polska.
Instytut Techniki Cieplnej złoży także ofertę stypendium doktoranckiego dla jednego finalisty konkursu.

Szacunkowe wysokości nagród:
1 nagorda - 3000 zł
2 nagroda - 2000 zł
3-5 nagroda - po 1000 zł

Na tegoroczną edycję konkursu można przesyłać prace magisterskie obronione między 1. stycznia 2016 a 31. grudnia 2016. Dyplomy powinny dotyczyć zastosowań techniki obliczeniowej do modelowania procesów cieplno-przepływowych w dowolnej dziedzinie techniki i nauki. Dyplomy mogą być napisane w języku polskim lub angielskim.

Pracę dyplomową należy przesłać do organizatorów konkursu w formie elektronicznej (plik PDF) na adres piotr.bulinski@polsl.pl do 10. stycznia 2017. Wraz z pracą należy przesłać dwustronicowe streszczenie w języku polskim lub angielskim (także w formie elektronicznej w pliku PDF) oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz plik DOC ). Pliki te należy nazwać odpowiednio:

praca_dyplomowa_nazwisko_imię
streszczenie_nazwisko_imię
zgłoszenie_nazwisko_imię

UWAGA: Ze względu na ograniczenia serwera poczty elektronicznej, dopuszczalny maksymalny rozmiar pliku PDF zawierający pracę magisterską to 15 MB (w plikach o większej objętości, należy skompresować pliki graficzne, tak aby zachować dopuszczalny rozmiar pliku z pracą). Prosimy również o przestrzeganie nazewnictwa plików, gdyż inaczej nie są one rozpoznawane przez system!

Zgoda na publikację: 

Przesyłając pracę dyplomową na konkurs, jej Autor wyraża zgodę na publikacje fragmentów pracy przez instytucje fundujące nagrody. We wspomnianych publikacjach znajdą się powołania na źródłową pracę dyplomową.


Rozstrzygnięcie konkursu:

Wybór najlepszych prac zostanie przeprowadzony dwustopniowo. W pierwszym etapie, spośród przysłanych na konkurs prac, wyłonionych zostanie pięciu finalistów. Drugi etap polegać będzie na prezentacji finałowych prac przed jury składającym się z przedstawicieli przemysłu (fundatorów nagród) oraz profesorów uczelni technicznych.


Szczegolowe zasady konkursu umieszczone sa, na stronie domowej www.itc.polsl.pl/konkurs