Szukaj Logowanie Kontakt

Znalezione obrazy dla zapytania business software alliance logoBusiness Software Alliance (BSA) opublikowała raport, z którego wynika, że w 2013r. polscy przedsiębiorcy korzystający z nielegalnego oprogramowania stracili blisko 1.6mln PLN. Zarejestrowano 771 zawiadomień w w/w sprawie.  Stanowi to ok 3.6% łącznych kosztów (15mln USD) w skali połączonych regionów: Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki .
 
 
Rok 2013 był też jak dotychczas rekordowym jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń dotyczących nielegalnego oprogramowania wykorzystywanego w firmach. Najwyższa kwota odszkodowania wyniosła blisko 350tys PLN.   Powyższe dane dowodzą, że rośnie systematycznie skuteczność działań BSA w Polsce (mimo jednoczesnego wzrostu świadomości wśród użytkowników (przedsiębiorców).

Przypominamy, że korzystanie przez przedsiębiorców z nielicencjonowanego oprogramowania wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności prawnej i finansowej, groźbą utraty dobrego imienia firmy oraz klientów, zagrożeniem bezpieczeństwa informatycznego oraz naraża na poważne kłopoty organizacyjne, włącznie z przestojem w funkcjonowaniu firmy w wypadku zatrzymania przez Policję twardych dysków.

ANSYS Inc. jest członkiem organizacji Business Software Alliance (BSA).
Członkowstwo to dotyczy obszaru Polski i ma na celu ograniczenie nielegalnego wykorzystania oprogramowania ANSYS na naszym rynku. 

Business Software Alliance jest najbardziej znanym na świecie reprezentantem branży oprogramowania komputerowego, działającym w ponad 80 krajach na rzecz rozwoju rynku informatycznego oraz na rzecz stworzenia warunków dla wzrostu innowacyjności.

Zawiadomienia o przypadkach piractwa komputerowego można zgłaszać mailowo na adres: polskapiractwo@bsa.org


Źródło danych w niniejszym artykule: portal BSA

ZASTOSOWANIA