ANSYS Inc. wspólnie z firmą Intel przeprowadził testy możliwości powiększania przestrzeni do obliczeń za pomocą dysków SSD. Wyniki  benchmarku i opis technologii znajdują się pod poniższym linkiem:
Obliczenia w ANSYS z dyskami SSD.