Szukaj Logowanie Kontakt

 

Symulacja elektromagnetyczna, symulacja termiczna, symulacja przepływowa

Analiza termiczna rozdzielnicy niskiego napięcia

autorzy:
T. Kądziołka, M. Kryś, A. Wiertek


publikacja w: Konferencja PEMINE 2017, Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2017
data: 25.05.2017r

W artykule Zaprezentowano podejście do analizy sprężonej składającej się z dwóch etapów, tj. wyznaczenia strat przy wykorzystaniu analizy elektromagnetycznej i przeniesieniu ich do analizy CFD. Na etapie analizy elektromagnetycznej obliczono straty ciepła Joule'a, jako wynik grzania rezystancyjnego w przewodnikach miedzianych oraz ciepła wyindukowanego na elementach stalowych obudowy (prądy wirowe). Analiza elektromagnetyczna uwzględnia również zjawisko naskórkowości oraz efekt zbliżenia pomiędzy przewodnikami różnych faz. Straty ciepła wykorzystane są jako dane wejściowe do analizy termicznej, która zawiera rozwiązanie promieniowania i konwekcji naturalnej. Wyniki otrzymane w symulacji numerycznej porównano z rzeczywistym testem termicznym wykonanym w laboratorium firmy Rockwell Automation zgodnie z normą IEC 61439-1.
 

 

ZASTOSOWANIA