Szukaj Logowanie Kontakt

Symulacja wytrzymałościowa

Analiza Wytrzymałościowa Kołpaka Turbogeneratora TWW-200-2A

autorzy:
T. Gomoluch


publikacja w: Konferencja SYMULACJA 2013, 
data: 18-19.04.2013

W pracy przedstawiono rozkład przemieszczeń i naprężeń kołpaka turbogeneratora TWW-200 2A, przy zwiększonej prędkości obrotowej w czasie wyważania, 3600 [obr/min]. Obliczenia zostały wykonane za pomocą Metody Elementów Skończonych w programie Ansys Mechanical 15.0. Złożoność problemu wynika z bezpośredniej współpracy kołpaka z beczką wirnika, z interakcji z wieloma elementami znajdującymi się pod kołpakiem jak i z samego stopnia wytężenia. W artykule dodatkowo przestawiono wykonane uproszczenia modelu geometrycznego, założenia oraz ustawienia analizy. Otrzymane wyniki odniesiono ponadto do wyników obliczeń w przestrzeni 2D. Porównanie tych dwóch metod pokazuje zalety i wady obu rozwiązań, zróżnicowanie w szczegółowości otrzymanych wyników, czasu obliczeń oraz wymaganych danych wejściowych.
 

 

ZASTOSOWANIA