Szukaj Logowanie Kontakt

Dwukierunkowe FSI

Uogólniona analiza aerotłumiena (Flutter)

autorzy:
M. Pawłucki 


publikacja w: MESsenger,
data: 1.10.2017


Artykuł przedstawia uogólnione podejście do analiz wytrzymałościowo – przepływowych, w których rozważa się drgania konstrukcji wywołane przepływem płynu. W tekście przedstawiono schemat serii analiz, które w jasny i jednoznaczny sposób dostarczają informacji o dopuszczalnych zakresach pracy danej konstrukcji ze względu na zarówno częstotliwości i postacie drgań własnych jak i ich tłumienie wywołane obecnością płynu.
 

Wymiana ciepła

Nowe metody doboru i obliczeń wykorzystane przy projektowaniu podgrzewaczy liniowych

autorzy:
mgr inż. Cezary Pokrzywniak, mgr inż. Stanisław Wowra 
pod kierunkiem dr. hab. inż. Stanisława Nagy, prof. AGH 


publikacja w: 
data:

W celu zabezpieczenia instalacji technologicznych oraz rurociągów przesyłowych przed tworzeniem się hydratów (dla odwiertów gazowych) oraz wytrącania parafin (dla odwiertów ropnych) najczęściej wykorzystywane są podgrzewacze liniowe wraz z układami wtrysku inhibitorów. W starych instalacjach wydobycia gazu i ropy korzystano wyłącznie z układów dozowania inhibitorów, jednakże odchodzi się od tego typu rozwiązań z uwagi na konieczność dozowania dużych ilości drogich inhibitorów, których nie można odzyskać.
2

ZASTOSOWANIA