0300 0169 3Jak nie zmarnować ani kropli szansy? Użyć zweryfikowanej techniki symulacji komputerowej do prognozowania wydobycia gazu łupkowego. Artykuł zawiera opis symulacji, procesu jej korelacji oraz użycia do prognozowania, a także wyniki potwierdzone na polach wydobywczych. 

 

Optymalizacja procedury szczelinowania hydraulicznego za pomocą symulacji numerycznej.

autorzy:
Johaness Will (Dynardo), Przemysław Siedlaczek, Stanisław Wowra (MESco)

publikacja w: ENERGIA DLA PRZEMYSŁU: 3-4, 2012
data: 2012.07.27


Jak nie zmarnować ani kropli szansy? Użyć zweryfikowanej techniki symulacji komputerowej do prognozowania wydobycia gazu łupkowego. Artykuł zawiera opis symulacji, procesu jej korelacji oraz użycia do prognozowania, a także wyniki potwierdzone na polach wydobywczych.

Pełny artykuł