Symulowany podgrzewacz znajduje zastosowanie jako część składowa instalacji do przygotowania gazu wydobywanego z odwiertów. Ma on za zadnie podgrzanie płynu złożowego wydobywanego z odwiertów, solanki służącej do wygrzewania odwiertu oraz gazu opałowego zasilającego m.in. palnik podgrzewacza. W omawianym podgrzewaczu jako źródło ciepła zastosowano płomienicę opalaną gazem.
      Symulacja miała na celu zobrazowanie zjawisk zachodzących wewnątrz podgrzewacza w postaci rozkładu temperatur oraz prędkości na poszczególnych komponentach podgrzewacza.
 

Rozkład temperatury na liniach prądu.

 

Regiony największych i najmniejszych prędkości przepływu.

 

Rozkład temperatury na ścianach podgrzewacza.
 
 
Symulacja została przeprowadzona na zlecenie firmy PBG S.A.