Ponieważ początkowy model czwórnika nie spełniał stawianych mu wymogów projektowych (przekroczone dopuszczalne poziomy naprężeń), zdecydowano się go wzmocnić poprzez zwiększenie grubości jego elementów.
     Przeliczono kilka przypadków przy różnych zestawach grubości. Jako odpowiedni wybrano ten który charakteryzował się najmniejszymi wartościami grubości i spełniał wymagania projektowe. Wszystkie wykonane obliczenia były liniowymi analizami wytrzymałościowymi.
 

Przemieszczenia w krzyżownicy dla wybranego przypadku obciążenia
 


Przemieszczenia w krzyżownicy dla wybranego przypadku obciążenia