Celem projektu było zastąpienie rzeczywistego testu wytrzymałościowego windy pojazdu górniczego za pomocą analiz numerycznych, przy zachowaniu wszystkich zaleceń i wymogów normy opisującej sposób przeprowadzenia testu.
      Wykonano szereg nieliniowych analiz statycznych uwzględniających kontakt z tarciem pomiędzy częściami, dwuliniowe wykresy danych materiałowych i duże przemieszczenia występujące w układzie.
Poza załączonymi poniżej ilustracjami 2D jest możliwość przeglądania wyników 3D:

UWAGA!!! Wyniki 3D działają poprawnie jedynie w przeglądarce Internet Explorer, ponadto może być wymagane zainstalowanie darmowego programu ANSYS CFD-Viewer (6MB Pobierz).