Wykonano nieliniowe analizy statyczne uwzględniające kontakt pomiędzy częściami. Celem symulacji było określenie przemieszczeń i poziomu naprężeń w konstrukcji (wykonanie analizy wytrzymałościowej).

Przemieszczenia w krzyżownicy dla wybranego przypadku obciążenia

Poza załączoną ilustracją 2D istnieje możliwość przeglądania wyników 3D:
UWAGA!!! Wyniki 3D działają poprawnie jedynie w przeglądarce Internet Explorer, ponadto może być wymagane zainstalowanie darmowego programu ANSYS CFD-Viewer (6MB Pobierz).