Nowości GPU: Intel Xeon Phi

ANSYS jest pierwszym kodem komercyjnym wykorzystującym nowy typ kart obliczeniowych - koprocesor Intel Xeon Phi.

Dla wersji ANSYS 15 - jedynie Linux i analizy typu SMP (share memory) a od wersji ANSYS 16 mamy również możliwość wykonania obliczeń DMP (distributed) - zarówno w Linux jak i w Windows.  Na chwilę obecną karty GPU typu Intel Xeon Phi wykorzystamy jedynie w obliczeniach mechanicznych (dla obliczeń CFD pozostaje nam karta nVidia TESLA i to wciąż jedynie dla ANSYS FLUENT)
Dla stacji roboczych przeznaczone są modele Intel Xeon Phi 3120, 5110 i 7120.

Więcej informacji oraz sterowniki na stronach producenta:

Aby uruchomić obliczenia wsparte GPU potrzebujemy: min. 1 licencję ANSYS HPC (High Performance Computing).
Wymuszenie obliczeń uzyskujemy poprzez wpisanie dodatkowego parametru  '-acc intel'.

Mieliśmy możliwość testowania najnowszych kart Intel Xeon Phi 3120A w stacjach roboczych HP Z820 i wyniki są bardzo zadowalające - pokrywające się z przykładowymi wykresami prezentowanymi poniżej.

Porónanie obliczeń DMP przy dodaniu karty GPU:
Intel Xeon Phi
Core Solver elapsed times (czas samych obliczeń)

Model: V15sp-4benchmark (turbine model).
SOLID186s , 6 MDOF

Workstation:
- OS:Windows 7
-2 Intel Xeon E5-2670 @ 2.60 GHz (16 total cores),
-128 GB RAM,
-SSD hard drives (MPSS driver version 3.3).
-Xeon Phi 7120A coprocessor