Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www_joomla2017/components/com_gwbookings/views/training/tmpl/default.php on line 19
Lokalizacja: Górnicza 20a Tarnowskie Góry, 42-600 Pokaż mapę
Czas trwania: 1 dni
Cena za osobę:
Kurs jedynie na zamówienie 2 300,00 PLN/netto
Poziom: Zaawansowany. Od uczestników oczekuję się dobrej znajomości zagadnień z mechaniki płynów.
Opis:

Cel szkolenia:
Uczestnik szkolenia zostanie zaznajomiony z zaawansowanymi narzędziami optymalizacji kształtu konstrukcji w analizach przepływowych w oparciu o metody bazujące na deformacji siatki. Przedstawiona zostanie metoda gradientu sprzężonego i badania czułości kształtu - Adjoint Solver, oraz wbudowane w środowisko Ansys Fluent narzędzie MMO (Mesh – Morpher / Optimizer). Omówione zostaną zakresy stosowalności niniejszych technik optymalizacji. Ponadto pokazana zostanie technika przesyłania parametrów z narzędzia MMO do Ansys Workbench i kombinowana metoda optymalizacji (MMO + DX). Każda z przedstawionych technik zostanie poparta przykładem rozwiązywanym przez uczestników szkolenia.

Dla kogo?
Uczestnik kursu powinien posiadać podstawowe umiejętności prowadzenia analiz w Ansys Fluent i sprawnie poruszać się po interfejsie oprogramowania. Znajomość podstawowych kwestii związanych z metodami optymalizacji jest wskazana, aczkolwiek nie jest niezbędna, aby poznać niniejsze techniki. Kurs ten proponowany jest jako uzupełnienie i rozszerzenie wiadomości dla przepływowców w stosunku do kursu „Optymalizacja konstrukcji (DesignXplorer)”

Program:

Zarys poruszanych zagadnień

  • Adjoint Solver – wprowadzenie, metodyka i zakres zastosowań
  • Mesh Morpher – wprowadzenie, obsługa narzędzia, dostępne metody optymalizacji
  • Mesh Morpher z parametrami przesyłanymi do Ansys Workbench i dalsza optymalizacja parametryczna
  • Dodatkowe możliwości omówionych narzędzi