Optymalizacja konstrukcji w ANSYS

» Optymalizacja konstrukcji w ANSYS

Czas trwania:  2 dni

Poziom: średnio zaawansowany, wymagana dobra znajomość zagadnień MES. Sugerowane kursy wstępne: MES dla praktyków.

Cel kursu:
Celem kursu Optymalizacja Konstrukcji w ANSYS jest zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem metod optymalizacji w analizach numerycznych konstrukcji. Użytkownik, po odbyciu kursu, będzie przygotowany do wykonywania efektywnych optymalizacji elementów konstrukcyjnych.

Dla kogo?
Przeznaczony dla użytkowników zainteresowanych metodami poprawienia właściwości analizowanych obiektów.
Sugerowane kursy wstępne: MES dla praktyków. 

Program:

  • parametryzacja modeli numerycznych (geometria, własności materiałowe, warunki brzegowe),
  • metody wykonywania analiz wrażliwości (ustalanie istotności parametrów),
  • tworzenie powierzchni odpowiedzi (modele zastępcze),
  • wykonywanie optymalizacji w Ansys Workbench oraz analizy niepewności parametrów (analiza SixSigma).
  • Zostanie również poruszony temat optymalizacji topologicznej w przypadku analiz mechanicznych. Zaprezentowane przykłady będą dotyczyć analiz mechanicznych, termicznych i/lub przepływowych. 

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu otwartym:

Cena standardowa2 160,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS1 720,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni1 720,00 PLN/netto
Studenci 1 080,00 PLN/netto

Rejestracja